O sobie


Piotr Popławski
Piotr Popławski

Mam duże doświadczenie jako instruktor w zakresie szkolenia przyszłych kierowców kat. B. Wiedza i kwalifikacje nabyte przeze mnie przez dziesięć lat praktyki gwarantują doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do egzaminu państwowego, a także miłą atmosferę podczas szkolenia.

W sposób bezstresowy przygotowuję do zdobycia prawa jazdy traktując każdego z kursantów w sposób indywidualny, dostosowując się w pełni do jego warunków i potrzeb.

To kursant jest najważniejszy.

Stawiam sobie za cel wyszkolenie kierowców posiadających najwyższą wiedzę i umiejętności. Mogę pochwalić się wysoką zdawalnością moich uczniów.

HTML CSS